Generalforsamling

Kolind Fjernvarmeværk

Generalforsamling

Torsdag d. 25. september kl. 19.00 var Stalden v/Byhallen rammen om den årlige Generalforsamling - som samtidig var en markering af Kolind Fjernvarmeværks 50 års jubilæum.

 

Desværre var fremmødet begrænset - alene 8 andelshavere foruden bestyrelsen og driftlederen deltog.

 

Men uanset fremmødet, så var det en tilfreds formand, der fremlagde årets beretning. Et år med overskud, flere gode optimeringstiltag og generel opgradering af det eksisterende fjernvarmnet var blot nogle af de emner formanden præsenterede. Læs den samlede beretning her

Det blev også tid til udskiftning af et enkelt bestyrelsesmedlem. John Christiansen takkede af efter en flot indsats. Sidste aftryk fra Johns side var arbejdet med at få nedrevet det gamle værk i Kolinds bymidte. Torben Hjort blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.

 

Per Vinter og Bent Nielsen modtog genvalgt

 

Regnskabet for 2013/14 kan ses her

Driftsinformation

 

Ingen driftsudfordringer.

 

Lækage: Har du mistanke om lækage i din fjernvarmeinstallation: hold hanen i returledningen lukket (det rør hvor måler sidder) og åben den anden hane – hvis røret med den åbne hane bliver varmt, er der sandsynligvis en rørskade.

 

Kontakt driften på 86391920, hvis du har mistanke.

 

 

Oplever du uregelmæssigheder venligst kontakt driften på telefon 86391920

Nyheder

Kolind Fjernvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind

Farvet fjernvarmevand...

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.

 

Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.