Varmens dag

Kolind Fjernvarmeværk

Mere end 130 besøgte Kolind Fjernvarmeværk

 

Over hele landet åbnede fjernvarmeværker og varmeforsyningsselskaber dørene for den lokale befolkning søndag d. 2. februar. Et arrangement som også Kolind Fjernvarmeværk deltog i.

 

Og interessen oversteg langt arrangørernes forventning. Mere end 130 besøgende blev vist rundt på værket, og fik en snak med bl.a. varmermemester John Mahler, som kunne bidrage med gode tips til fjernvarmebrugerne om bedst mulig udnyttelse af fjernvarmen. Forbrugerne kunne bl.a. få udleveret termostater til måling af deres returtemperatur på deres radiatorer. Desuden var der flere gæster, der i dag fyrer med olie eller strøm, som fik en god snak om muilghederne for at komme på den noget billigere fjernvarmeløsning.

 

På rundvisningen var det også muligt at få en snak med den lokale tømrermester Torben Lindberg som demonstrerede det nyeste udstyr indenfor termografi, ligesom Bysmeden v/Rasmus Hansen udstillede forskellige typer af units til fjernvarme og gav gode råd til nuværende og kommende forbrugere.

 

Djurslands Bank deltog også i det velbesøgte arrangement, således at borgere, der overvejer tilslutning til fjernvarme eller har brug for penge til renovering af huset, kunne få gode råd og vejledning.

 

Til børnene var der tegnehæfter og bøger, hvilket faldt i god jord hos de mindste.

 

Som afslutning på besøget var fjernvarmeværket vært ved en omgang pølser og sodavand/øl, hvlket var en fin afrunding på en rigtig god dag.

Nyheder

Kolind Fjernvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind

Farvet fjernvarmevand...

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.

 

Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.