Om

Kolind Fjernvarmeværk

Kolind Fjernvarmeværk

Nyheder

Farvet fjernvarmevand...

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.

 

Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.

Drift & Vedligehold

 

Jens Ove Nielsen

Tlf.21 65 17 58

info@kolindfjernvarme.dk

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Kolind Fjernvarmeværk leverer varme til ca. 585 forbrugere, private beboelser og virksomheder, i Kolind by. Dette sker med udgangspunkt i det halmfyrede varmeværk på Nyhåbsvej, som grundlæggende består af en 5,0 MW halmkedel, en 6,3 MW oliekedel,en 28 meter høj skorsten og en ca. 1.100 m3 varmeakkumuleringstank.

 

Der blev i efteråret 2017 udskiftet 118 "gamle" fjernvarmemålere. Kolind Fjernvarme er i gang med at udskifte målerpark således at alle fjernvarmemålere skal kunne fjernaflæses ved at Driftspersonel kører byen gennem. Resterende "gamle" fjernvarmemålere vil udskiftes efterår 2018.

 

Den daglige ledelse varetages af driftsleder Atle Madsen godt suppleret af Jens Ove Nielsen, som deltager i den lokale vagtordning med naboværkerne og løbende assistererer Atle i driften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ovenstående links vedr. Takster, Leveringsbestemmelser, Regnskab, Vedtægter og Bestyrelsen.

Driftsleder

 

Atle Madsen

Tlf.22 10 20 72 / 86 39 19 20

info@kolindfjernvarme.dk