Aflæsning

Kolind Fjernvarmeværk

Aflæsning og indrapportering af målerstatus


For at foretage korrekt opkrævning af netop dit forbrug, skal Kolind Fjernvarmeværk periodevist bruge forbrugsdata fra din fjernvarmemåler.


Kolind Fjernvarmeværk er i gang med at udskifte alle fjernvarmemålerne rundt om hos husstande og virksomheder til fjernaflæste målere. Det betyder, at nogle forbrugere ikke skal indrapportere data - fordi det sker automatisk via fjernaflæsning - mens andre skal gøre det i en periode endnu. De forbrugere, som skal indrapportere data modtager et aflæsningskort, når det skal ske (typisk én gang årligt i maj måned).


Hvis du modtager et aflæsningskort, skal du på nedenstående link gå ind og taste de aflæste data. Deadline for indrapporteringen fremgår af aflæsningskortet.


Har du problemer med at aflæse varmemåleren, er du naturligvis velkommen til at kontakte værket.


VIGTIGT


Aflæs mindst én gang om måneden dit fjernvarmeforbrug.


Ved løbende at aflæse din fjernvarmemåler, har du overblik over forbruget og kan opdage evt. udsving. Værket anbefaler, at du aflæser dit forbrug mindst én gang om måneden.


Når du opdager et evt. udsving, kan det være med at til afsløre en defekt ventil eller i værste tilfælde en utæthed i din fjernvarmeinstallation, selvom der selvfølgelig normalt ikke er problemer.


Du kan gratis rekvirerer en aflæsningsbog ved henvendelse til Kolind Fjernvarmeværk

Farvet fjernvarmevand...

Regnskab

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.


Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind