Kontakt

Kolind Fjernvarmeværk

Du kan kontakte os på mail via:


info@kolindfjernvarme.dk


Vi tilstræber at du får svar/bliver kontaktet senest den følgende hverdag.


Alternativt kan du ringe på 86 39 19 20 mandag og onsdag mellem kl. 09:00 og 13:00. Øvrige hverdage, weekender og helligdage er der lukket for administrative henvendelser.


I tilfælde at akutte driftsudfordringer kan den vagthavende kontaktes på telefon (døgnvagt): 22102072

Vi gør alt hvad vi kan for at have tilfredse andelshavere...
Kontaktoplysninger:


Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.:  4171 5000

post@energianke.dk


Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk


På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link:


https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/Login.aspx


(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).


Bemærk: Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet i ankenævnet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt. Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

...men der kan naturligvis opstå situationer, hvor enighed ikke kan opnås. Skulle det mod forventning have været nødvendigt for dig at klage til Kolind Fjernvarmeværk og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, er det muligt for dig, at indbringe klagen som en civilretlig tvist ved Ankenævnet for Energiområdet.


Vi vil rigtig gerne hjælpe dig...


Har du spørgsmål, brug for hjælp eller af andre årsager brug for at kontakte Kolind Fjernvarmeværk, er du meget velkommen.


For at kunne drive fjernvarmeværket effektivt - og derved give dig så lav en varmeregning som muligt - kan du kontakte os både via mail og telefon.


Især vedr. administrative forhold er du særdeles velkommen til at kontakte os pr. mail, idet det giver os den mest optimale mulighed for at servicere dig effektivt.

Farvet fjernvarmevand...

Regnskab

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.


Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind