Om

Kolind Fjernvarmeværk

Driftsleder


Atle Madsen

Tlf.22 10 20 72 / 86 39 19 20

info@kolindfjernvarme.dk

Drift & Vedligehold


Jens Ove Nielsen

Tlf.21 65 17 58

info@kolindfjernvarme.dk

Farvet fjernvarmevand...

Regnskab

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.


Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.


Kolind Fjernvarmeværk leverer varme til ca. 600 forbrugere, private beboelser og virksomheder, i Kolind by. Dette sker med udgangspunkt i det halmfyrede varmeværk på Nyhåbsvej, som grundlæggende består af en 5,0 MW halmkedel, en 6,3 MW oliekedel,en 28 meter høj skorsten og en ca. 1.100 m3 varmeakkumuleringstank.


Der blev i efteråret 2017 udskiftet 118 "gamle" fjernvarmemålere. Kolind Fjernvarme er i gang med at udskifte målerpark således at alle fjernvarmemålere skal kunne fjernaflæses ved at Driftspersonel kører byen gennem. Inden udløbet af maj måned 2019 skal alle målere være fjernaflæste.


Den daglige ledelse varetages af driftsleder Atle Madsen godt suppleret af Jens Ove Nielsen, som deltager i den lokale vagtordning med naboværkerne og løbende assistererer Atle i driften.

Pia Birk, ansat marts 2019, som Administrativ Bogholder. Ansvarlig for godkendt regnskab og administrative opgaver, der tidligere lå under driftsleder.  
                                                                                                                                   
Se ovenstående links vedr. Takster, Leveringsbestemmelser, Regnskab, Vedtægter og Bestyrelsen.

Ledelse og Bogholderi


Pia Birk

Tlf. 86 39 19 20

info@kolindfjernvarme.dk