Leveringsbestemmelser

Kolind Fjernvarmeværk

Leveringsbestemmelser


I vedlagte dokument er de almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme fra Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. beskrevet


Almindelige bestemmelser

I vedlagte dokument er de tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme fra Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. beskrevet


Tekniske bestemmelser

Farvet fjernvarmevand...

Regnskab

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.


Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind