Takster

Kolind Fjernvarmeværk

Takster

Følgende takster er gældende pr. 1. juli 2019


Inkl. moms

Ekskl. moms

Abonnement pr. måler pr. år

1.375,- kr.

1.100,- kr.
ArealbidragBolig, arealbidrag pr. m2 BBR-areal*

41,25 kr.

33,00 kr.

Lavenergi-bolig, BR2018, kan ansøge om 50 % rabat

på arealbidrag pr. m2 BBR - areal**

20,63 kr.

16,50 kr.

Erhverv, arealbidrag pr. m2 BBR - areal***

25,00 kr.

20,00 kr.
* Beboelse, samt fuldt opvarmet erhverv.** Beboelse, samt fullt opvarmet erhverv, der dokumenterer at BR2018 opretholdes i henhold til bygningens energibehov. Der skal ansøges, med dokumentation, for at opnå rabat.***Erhverv med nedsat temperatur under 18 gr C.Variabel afgiftVariabel afgift efter måler pr. MWh

518,75 kr.

415,- kr.

Tilslutningsbidrag 

(inkl. 10 m stikledning, hovedhaner og måler)Parcelhuse

10.000,- kr.

8.000,- kr.

Nybyggede huse BR2018 01.07.2019-30.06.2020

*Gratis tilknytning indtil 25 meter stikledning

Gratis*

Gratis*

Etageboliger med flere lejligheder

Tilbud

Tilbud

Erhvervsbyggeri

Tilbud

Tilbud

Ekstra stikledning pr. meter


750,- kr.

600,- kr.

Manglende indbetalingRykker 1

Momsfri

100,- kr.

Rykker 2

Momsfri

100,- kr.

Afdragsordring

Momsfri

100,- kr.

Inkassogebyr

Momsfri

100,- kr.

Lukkegebyr

Momsfri

500,- kr.

Ved forsinket betaling beregnes renter. Renten udgør Nationalbankens officielle diskontorente med et tillæg på 8%

Øvrige gebyrerMåler aflæst af værk.

450,- kr.

360,- kr.

Åbnegebyr

625,- kr.

500,- kr.

Flyttegebyr - selvaflæsning

100,- kr.

  80,- kr.

Flyttegebyr - aflæsningsbesøg

450,- kr.

360,- kr.

Fogedforretning - udkørende

500,- kr.

400,- kr.

Nedtagning af måler

750,- kr.

600,- kr.

Genetablering af måler

750,- kr.

600,- kr.

Selvaflæsningskort - rykker

100,- kr.

  80,- kr.

Ekstraordinær måleraflæsning med faktura

500,- kr.

400,- kr.

Udskrift fakturakopi

100,- kr.

  80,- kr.

Målerundersøgelser på stedet

625,- kr.

500,- kr.

Udbringning af måler

450,- kr.

360,- kr.

Betalingsgebyr v/anden betalingsform end FI/PBS

150,- kr.

120,- kr.

Farvet fjernvarmevand...

Regnskab

For at spore utætheder i varmtvands-beholdere er der tilsat et uskadeligt farvestof, der farver vandet grønt.


Bliver vandet i den varme hane eller brusevandet grønt, skyldes det at man har en utæt varmevandsbeholder. Kontakt, hurtigst muligt, en VVS-installatør for at få udskiftet beholderen.

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind